Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;

            jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana

                                                                                                                                         (Rz 14,7-8)