Zespół “Jak Najbardziej” powstał w 2013 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Początkowo kilku kleryków zebrało się, żeby sobie “pograć i pośpiewać” w zaciszu seminaryjnego studia, a wynik jest taki, że odwiedziliśmy z koncertami już kilkadziesiąt miejsc w diecezji radomskiej i poza nią.

Od początku istnienia zespołu należeli do niego sami klerycy, jako że formacja seminaryjna umożliwia rozwój talentów i “wykorzystywanie” ich w celach powołaniowych. I tak, od początku grali w zespole: Mateusz Nowak (wokal), Krzysztof Kołtunowicz (bas), Mateusz Czernik (perkusja), Piotr Gruszka (klawisze, wokal), Grzegorz Gębski (gitara akustyczna), Adam Frąk (puzon), Radosław Czyżewski (akordeon), Wiktor Glegoła (gitara akustyczna), a pod swoją “muzyczną” opiekę wziął nas ks. Andrzej Zarzycki, obecnie pracujący w WSD w Radomiu jako wykładowca muzyki, opiekun Chóru i Scholi seminaryjnej.

Jest rok 2019. Postanowiliśmy nie zakopywać potencjału zespołu i naszej młodzieńczej pasji w głoszeniu Ewangelii przez muzykę. I tak, zespół “Jak Najbardziej” stał się w całości zespołem “kapłańskim”, który obecnie tworzą:

ks. Mateusz Nowak (wokal)
ks. Mateusz Czernik (perkusja)
ks. Krzysztof Kołtunowicz (bas, wokal)
ks. Kamil Kowalski (gitara akustyczna, wokal)
ks. Łukasz Bociek (wokal)
ks. Piotr Gruszka (klawisze, wokal)
ks. Piotr Nojek (gitara elektryczna)
ks. Łukasz Madej (sprawy techniczne)
ks. Marcin Czerwonka (oświetlenie)

Naszym celem jest dalej ewangelizacja i przekazywanie treści powołaniowych przez muzykę tak jak robiliśmy to do tej pory. Wszystko zapoczątkowało jedno nasze spotkanie (po roku przerwy we wspólnym graniu) i pytanie o możliwość kontynuacji działalności zespołu. Okazało się “przypadkiem” (oczywiście, że NIE MA PRZYPADKÓW, że każdy z nas ma tzw “wolny dzień” we wtorek, co umożliwia nam spotykanie się na próbach i doskonalenie “warsztatu”. W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować naszym Księżom Proboszczom za umożliwienie nam kontynuowania tego dzieła.

Jeśli jesteśmy zespołem kapłańskim, to całym sercem staramy się pokazywać i śpiewać o tym, że pójście za Chrystusem to sama radość!

W poczuciu wdzięczności za otrzymane od Boga talenty, chcemy “oddawać” to, co dostaliśmy. Dlatego też “Jak Najbardziej”. Zawsze na maksa. Zawsze dla Jego chwały. Zawsze dla budowania Jego Królestwa. Zawsze dla budowania w radości.

“Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie…” (1 Kor 10,31), mówi przecież Święty Paweł.

Prosimy o modlitwę i do zobaczenia na koncertach uwielbienia!
+